കോഴിക്കോട് ഗവണ്‍മെന്‍റ് വിമന്‍സ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഇന്‍ ഷോര്‍ട്ട് ഹാന്‍ഡ് തസ്തികയില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രീമതി വിജിഷ കെ.എം. നെ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഇന്‍ ഷോര്‍ട്ട് ഹാന്‍ഡ് തസ്തികയിലേക്ക് പ്രൊമോഷന്‍ നല്‍കി - ഉത്തരവ്