തൃശ്ശൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് പാര്‍ട്ട് ടൈം ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഓഫീസില്‍ നിന്നും ചേര്‍ത്തല സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലേക്ക് താല്‍ക്കാലികമായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയില്‍ നിയമനം നടത്തി - ഉത്തരവ്