ശ്രീ.രാമദാസ് കെ., ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ്, IPT & GPTC ഷൊര്‍ണൂര്‍ - നോണ്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അറ്റന്‍ഡര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് - തസ്തികമാറ്റം വഴി നിയമനം നല്‍കി - ഉത്തരവ്