ബഹു. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ്- പെരിന്തല്‍മണ്ണ സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ ഓഫീസ് അറ്റണ്ടന്റ് ശ്രീ. സീതി കെ., ട്രേഡ്സ്മാന്‍ (പ്ലംബിംഗ്) തസ്തികയിലേക്ക് തസ്തിക മാറ്റം വഴി നിയമനം നല്‍കുന്നത് - വിധി നടപ്പാക്കി ഉത്തരവ്