അസറ്റ് മെയിന്‍റനന്‍സ് ഫണ്ട് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നല്‍കിയ പെരിന്തല്‍മണ്ണ പോളിടെക്നിക്കിലെ പദ്ധതിയുടെ പേര് ഭേദഗതി വരുത്തി - ഉത്തരവ്