ശ്രീമതി. ഷീല എസ്സ്, ലക്ചറര്‍ ഇന്‍ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, സെന്‍ട്രല്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം ഫയല്‍ ചെയ്ത OA No 806/2021 കേസിലെ 05.04.2021 ലെ ഇടക്കാല വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ - ഉത്തരവ്