മുട്ടം, സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ വാച്ച്മാന്‍ ശ്രീ. റോഹിത് സി.എം ബഹു. കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണല്‍ മുമ്പാകെ ഫയല്‍ ചെയ്ത OA No: 813/2021 ലെ 27.05.2021 ലെ വിധിന്യായം പാലിച്ച് - ഉത്തരവ്