പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2021 – മേപ്പാടി സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ശ്രീ. ഹിദായത്തുള്ള കെ വി, വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോര്‍മാന്‍ - ഉത്തരവ്