ഉദ്യോഗസ്ഥർ 2022
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ORDERS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - ഡ്രൈവർ താൽക്കാലിക പട്ടിക പ്രെസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 27-08-2022 752
സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - സർക്കാർ കൊമേഴ്സ്യൽ ഇന്സ്ടിട്യൂട്ടിലെ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റ നിയമനം - അന്തിമ സ്ഥലം മാറ്റ പട്ടിക പ്രെസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 26-08-2022 844
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 – ടൈപ്പിസ്റ്റ് - അന്തിമ പട്ടിക 25-08-2022 1104
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 – ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ - വിവിധ ട്രേഡുകള്‍ - അന്തിമ പട്ടിക 24-08-2022 1036
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - ആർക്കിടെക്ച്ചർ വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫെസ്സർ തസ്തിക - അന്തിമ പട്ടിക പ്രെസിദ്ധീകരിച്ച് -ഉത്തരവ് 24-08-2022 604
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫെസ്സർ തസ്തിക - അന്തിമ പട്ടിക പ്രെസിദ്ധീകരിച്ച് -ഉത്തരവ് 24-08-2022 596
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് -മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫെസ്സർ തസ്തിക - അന്തിമ പട്ടിക പ്രെസിദ്ധീകരിച്ച് -ഉത്തരവ് 24-08-2022 735
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ആൻറ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫെസ്സർമാർ - കരട് പട്ടിക -ഉത്തരവ് 24-08-2022 756
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - അസിസ്റ്റൻറ് പ്രൊഫെസ്സർ,കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - സ്ഥലംമാറ്റം -അന്തിമ പട്ടിക പ്രെസിദ്ധീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് 24-08-2022 588
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - ക്ലാര്‍ക്ക് / സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് - ഭേദഗതി - ഉത്തരവ് 22-08-2022 882

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.