ഉദ്യോഗസ്ഥർ 2022
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ORDERS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - കരട് പട്ടിക 20-08-2022 853
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഓട്ടോമൊബൈല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ പട്ടിക 20-08-2022 708
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - ക്ലാര്‍ക്ക് / സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് - അന്തിമ പട്ടിക 12-08-2022 1056
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 12-08-2022 762
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 12-08-2022 827
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 – ശ്രീമതി റിച്ചു തോമസ്, ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, കളമശ്ശേരി - അന്തിമ ഉത്തരവ് 12-08-2022 531
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 12-08-2022 702
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 – ശ്രീമതി സീന കെ എ, ആര്‍ക്കിടെക്ചര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍, സര്‍ക്കാര്‍ വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജ്, കളമശ്ശേരി - അന്തിമ ഉത്തരവ് 11-08-2022 586
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സർക്കാർ ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - ഇൻസ്ട്രക്ടർ - അന്തിമ പട്ടിക 11-08-2022 584
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - ട്രേഡ്‍സ്‌മാൻ - അന്തിമ പട്ടിക 05-08-2022 1025

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.