ഉദ്യോഗസ്ഥർ 2022
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ORDERS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - കോൺഫിൻഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ് - അന്തിമ പട്ടിക - പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് 27-07-2022 714
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ് ) തസ്തികയിലെ സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് 27-07-2022 806
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലെ ലെക്ച്ചറർ ഇൻ അപ്ലൈഡ് ആര്ട്ട് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം - അന്തിമ പട്ടിക - പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് 22-07-2022 887
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - വിവിധ സർക്കാർ പോളിടെക്ക്നിക്ക് കോളേജുകൾ / സർക്കാർ ടെക്ക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂളുകളിൽ വർക്ഷോപ്പ് ഫോർമാൻ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റി - ഉത്തരവ് 22-07-2022 963
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സർക്കാർ കൊമേർഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം നിയമനം - താൽക്കാലിക പട്ടിക പ്രസീദ്ധികരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 22-07-2022 669
ശ്രീ. രാജീവൻ കെ.വി, പാർട്ട് ടൈം സാനിറ്ററി വർക്കർ , റെസിഡെൻഷ്യൽ വിമെൻസ് പോളിടെക്നിക് കോളേജ് പയ്യന്നുർ - സ്ഥലമാറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് 20-07-2022 743
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് -അന്തിമ പട്ടിക - പ്രെസിദ്ധീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് 20-07-2022 979
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കുളുകളിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രാഫ്ട്മാൻ ഗ്രേഡ് I തസ്തികയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - ഉത്തരവ് 20-07-2022 898
പൊതു സ്ഥലമാറ്റം 2022 - സർക്കാർ ഫാഷൻ ഡിസെയ്‌നിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - ഇൻസ്ട്രക്ടർ/ ഇൻസ്‌ട്രക്ട്രസ് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റം നിയമനം -താൽക്കാലിക പട്ടിക പ്രെസിദ്ധികരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 19-07-2022 822
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 – ടെക്സ്റ്റൈല്‍ ടെക്നോളജി വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ ‍/ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II – അന്തിമ ഉത്തരവ് 19-07-2022 743

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.