ഉദ്യോഗസ്ഥർ 2022
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ORDERS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - സ്പാർക് നിർമിത കരട് പട്ടിക - പ്രെസീദ്ധികരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 12-07-2022 671
പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സർക്കാർ ടെക്ക്നിക്കൽ ഹൈസ്‌കൂൾ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലെ സ്ഥലം മാറ്റ അപേക്ഷകൾ - പരാതികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 12-07-2022 518
മേട്രൻ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - ''സ്പാർക്ക് നിർമിത കരട് പട്ടിക -പ്രെസിദ്ധീക്കരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 12-07-2022 505
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - കെമിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ ‍/ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II – അന്തിമ ഉത്തരവ് 12-07-2022 522
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ – സ്പാര്‍ക്ക് നിര്‍മ്മിത - കരട് പട്ടിക 12-07-2022 587
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ ‍/ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II – കരട് പട്ടിക 12-07-2022 623
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - കമ്പ്യൂട്ടര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഹാര്‍ഡ്‍വെയര്‍ മെയിന്‍റനന്‍സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷന്‍ – കരട് പട്ടിക 11-07-2022 562
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സർക്കാർ പോളിടെക്ക്നിക്ക് കോളേജുകൾ / സർക്കാർ ടെക്ക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂളുകള്‍ - വർക്ക്‌ഷോപ്പ് ഫോർമാൻ - കരട് പട്ടിക 11-07-2022 502
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് - അന്തിമ പട്ടിക 11-07-2022 499
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - 2022 - ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക് / ഹെഡ് അക്കൌണ്ടന്‍റ് - അന്തിമ പട്ടിക 11-07-2022 530

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.