കാര്യാലയങ്ങളും സ്‌ഥാപനങ്ങളും 2022
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ORDERS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതുസ്ഥലമാറ്റം - 2023, Sanctioned Post അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ഛ് DDO - മാർക്കുള്ള നിർദ്ദേശം 13-04-2023 207
ഇലെക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസ്സോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർമാരുടെ സ്ഥലമാറ്റം - കോടതി വിധി ന്യായം പാലിക്കുന്നത് - വിജ്ഞയാപനം സംബന്ധിച്ച് 03-11-2022 594
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - ക്ലാര്‍ക്ക് / സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് - വിടുതല്‍/ പ്രേവേശനം -നിര്‍ദ്ദേശം - സര്‍ക്കുലര്‍ - സംബന്ധിച്ച് 22-09-2022 973
പൊതു സ്ഥലമാറ്റം 2022 - അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻറ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ & എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം - സ്ഥലം മാറ്റം - അന്തിമ പട്ടിക - ഉത്തരവ് 01-09-2022 818
പൊതു സ്ഥലമാറ്റം 2022 - അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് & എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം - സ്ഥലം മാറ്റം - അന്തിമ പട്ടിക - ഉത്തരവ് 01-09-2022 884
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 -സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തിക - അന്തിമ പട്ടിക പ്രെസിദ്ധീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് 01-09-2022 827
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം - ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ വിവിധ ട്രേഡുകൾ - 24.08.2022 ലെ ഉത്തരത്തിൽ ഭേഗവതി വരുത്തിയും നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളിൽ സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ചും - ഉത്തരവ് 01-09-2022 872
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം 2022 - ഡ്രൈവർ - അന്തിമ പട്ടിക - പ്രെസിദ്ധീകരിച്ച് - ഉത്തരവ് 31-08-2022 787
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 – സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് - ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ടെക്നോളജി വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - ഉത്തരവ് 30-08-2022 880
സർക്കാർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈ സ്‌കൂളുകളിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇൻ എൻജിനീയറിങ് /ഡ്രാഫ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് I തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 30-08-2022 689

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.