കാര്യാലയങ്ങളും സ്‌ഥാപനങ്ങളും 2022
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ORDERS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റ നടപടികളുടെ പുതുക്കിയ തീയതി - സംബന്ധിച്ച് 04-06-2022 1035
Sanctioned Post Status in SPARK on 03.06.2022 03-06-2022 992
Sanctioned Post Status in SPARK on 02.06.2022 02-06-2022 698
Sanctioned Post Status in SPARK on 01.06.2022 01-06-2022 884
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം SPARK മുഖേന നടത്തുന്നതിന് - GFID ദേവികൂളം,GFID രാജാക്കാട് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട തസ്തികകളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് 01-06-2022 699
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം SPARK മുഖേന നടത്തുന്നതിന് - GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE PTDC,തൃശൂരിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട തസ്തികകളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയുന്നത് -സംബന്ധിച്ച് 01-06-2022 736
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം -സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട തസ്തികകളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തെറ്റ് തിരുത്തുന്നതിന് സ്ഥാപനമേധാവിക്കുള്ള നിർദ്ദേശം - സംബന്ധിച്ച് 31-05-2022 784
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - വിജ്ഞാപനം - സംബന്ധിച്ച് 25-05-2022 827
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - 15 KM ദൂരപരിധിയില്‍ വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ദുര്‍ഘട മേഖലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 25-05-2022 783
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - SPARK, അപ്‍ഡേഷന്‍ ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 22-05-2022 778

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.