കാര്യാലയങ്ങളും സ്‌ഥാപനങ്ങളും 2022
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ORDERS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 – ടെക്സ്റ്റൈല്‍ ടെക്നോളജി വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ ‍/ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II – അന്തിമ ഉത്തരവ് 19-07-2022 700
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ ‍/ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II – അന്തിമ ഉത്തരവ് 19-07-2022 907
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - ഓട്ടോമൊബൈല്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ ‍/ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II – അന്തിമ ഉത്തരവ് 18-07-2022 809
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഇലക്ട്രോണിക്സ് / ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് - ലക്ചറര്‍ – കരട് പട്ടിക 18-07-2022 694
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ആന്‍റ് ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെന്‍റ് - ലക്ചറര്‍ – അന്തിമ ഉത്തരവ് 18-07-2022 730
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - വർക്ക്ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട് - അന്തിമ പട്ടിക 18-07-2022 796
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ‍/ ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ് II - അർഹമായ അപേക്ഷകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതല്ല - സംബന്ധിച്ച് 18-07-2022 1186
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - ട്രേഡ്‍സ്‌മാൻ - കരട് പട്ടിക 18-07-2022 732
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 - ട്രേഡ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ - സ്പാർക്ക് നിർമ്മിത കരട് പട്ടിക 18-07-2022 749
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2022 – സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - കൊമേഴ്സ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ – അന്തിമ പട്ടിക 16-07-2022 901

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.