ഓൺലൈൻ പ്രവേശനം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ADMISSION

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
M.Tech Spot Admission 2020 - Time Schedule and Guidelines - Reg 28-11-2020 4
M.Tech Admission 2020-21 - Time Schedule and Guidelines for Third Allotment cum Spot Admission - Reg 26-11-2020 60
ബി.ടെക് ഈവനിംഗ്(2020-21) പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് - 25-11-2020 75
MCAP 2020 - Registration for Third Allotment cum Spot Admission is now open to all students in the ranklist till 24/11/2020, 1 PM 23-11-2020 142
M.Tech/M.Plan Admission 2020-21 - Vacancy List for Third Allotment cum Spot Admission - Reg 21-11-2020 132
M.Tech Admission 2020-21 - Time Schedule for Third Allotment cum Spot Admission - Reg 21-11-2020 137
ബി.ടെക് ഈവനിംഗ്(2020-21) പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച് - 20-11-2020 131
ബി.ടെക് ഈവനിംഗ് കോഴ്സ് പ്രവേശനം നീട്ടുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 12-11-2020 246
BFA Admission 2020 – First Allotment – Reg 05-11-2020 200
BFA Admission 2020 – Ranklist – Reg 05-11-2020 134
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.