ഓൺലൈൻ പ്രവേശനം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ADMISSION

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
എം ടെക് പ്രവേശനം 2018 - 2019 03-07-2018 2143
Prospectus for B.Tech (Evening) Degree Admission – July 2018 - Reg 26-06-2018 2902
Selection List for the Written Exam of BFA Admission 2018 - Reg 26-06-2018 2539
M.Tech Admission 2018-19 – Last date for submitting applications has been extended up to 21/06/2018 - Reg 20-06-2018 2591
Diploma in Secretarial Practice Admission 2018-19 – Prospectus 19-06-2018 3902
Fashion Designing and Garment Technology (FDGT) Admission 2018-19 – Prospectus 19-06-2018 2043
Revised Time Schedule for BFA Admission 2018-2019 - Reg 18-06-2018 1987
ബി.എഫ്.എ. അഡ്‍മിഷന്‍ 2018-19 – പരീക്ഷ തീയതി നീട്ടിയത് - സംബന്ധിച്ച് 18-06-2018 1791
Lateral Entry B.Tech Admission 2018-19 - Revised Time Schedule – Reg 14-06-2018 1603
M.Tech Admission 2018-19 – Last date for submitting applications has been extended up to 16/06/2018 - Reg 12-06-2018 2039
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(23/10/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.