പരിപത്രം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ADMISSION

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ബി .ടെക് /ബി .ആർക്ക് (റെഗുലർ ) - പ്രവേശനം 2018 -2019 - സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനും അതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രവേശനവും സംബന്ധിച്ച് 10-ആഗസ്റ്റ്-2018 1522
M.Tech Spot Admission 2018- Reg 10-ആഗസ്റ്റ്-2018 1450
M.Tech Spot Admission 2018 - Vacancy Position after allotment on 09.08.2018 - Reg 09-ആഗസ്റ്റ്-2018 1464
ബി.ടെക് ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി പ്രവേശനം 2018-19 - സംബന്ധിച്ച് 08-ആഗസ്റ്റ്-2018 1303
B.Tech Lateral Entry Spot Admission 2018-19 – Allotment List - Reg 08-ആഗസ്റ്റ്-2018 1638
M.Tech Spot Admission 2018-19 – Vacancy List - Reg 07-ആഗസ്റ്റ്-2018 1798
ബി.ടെക് / ബി.ആര്‍ക്ക് പ്രവേശനം 2018-19 – കേന്ദ്രീകൃത സ്‍പോട്ട് അഡ്‍മിഷന്‍ - സംബന്ധിച്ച് 04-ആഗസ്റ്റ്-2018 2426
B.Tech Lateral Entry Admission 2018-19 – Vacancy List for Spot Admission - Reg 04-ആഗസ്റ്റ്-2018 1536
ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി സ്പോട്ട് അഡ്‍മിഷന്‍ - സംബന്ധിച്ച് 03-ആഗസ്റ്റ്-2018 1507
B.Tech Admission 2018-19 – Spot Admission – Details – Reg 03-ആഗസ്റ്റ്-2018 3245
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.