ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Govt. Women's Polytechnic College Kozhikode- implementation of Campus wide computer network- Phase l- Publication of Tender Notice - Reg 06-05-2022 61
Government Polytechnic College, Kodumbu post, palakkad - Quotation Notice - The Servicing of Total Station equipment in Material Testing Lab - reg 06-05-2022 48
Govt.Women's Polytechnic College Kozhikode- Implementation of Campus wide computer network- Phase I- Publication of Tender Notice -Reg 21-04-2022 105
Government Polytechnic College, Palakkad – Quotation Notice – Video Coverage and Editing - Reg 05-04-2022 196
Kerala Government Polytechnic College, Kozhikode - E-Tender Notice – Supply, Installation and Commissioning of Campus wide Wired and Wireless Local Area Network - Reg 08-03-2022 280
Notice Inviting E-Tender Purchase of Mechanical Tools for prototyping the products in TBI centre in Government Engineering College ,Barton Hill 23-02-2022 312
സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ്,പാലക്കാട് - വെബ്‌സൈറ്റിൽ ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള - അഭ്യർത്ഥന - സംബന്ധിച്ച് 19-02-2022 382
എം.ടി.ഐ തൃശൂർ - ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം - വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 11-02-2022 382
സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ്, പാലക്കാട് - വെബ്‌സൈറ്റിൽ ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് പ്രെസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള - അഭ്യർത്ഥന - സംബന്ധിച്ച് 09-02-2022 374
സർക്കാർ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ്, പാലക്കാട് - വെബ്‌സൈറ്റിൽ ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് പ്രെസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള - അഭ്യർത്ഥന - സംബന്ധിച്ച് 09-02-2022 357
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.