ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Office of Directorate of Technical Education - Sealed Tenders are invited for the Annual Maintenance Contract of Computers – Reg 11-10-2018 130
Government Polytechnic College, Kalamassery – Sealed Competitive Tenders are invited for the Supply of Consumables - Reg 08-10-2018 64
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – E-Tenders are invited for the supply of JACK Software for the use of Industrial Engineering Lab – Reg 04-10-2018 46
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – E-Tenders are invited for the supply of Bend Rebend Testing Machine for Material Testing Laboratory – Reg 25-09-2018 65
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Concrete Lab – Reg 18-09-2018 115
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Geo Technical Engineering Lab – Reg 18-09-2018 105
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Survey Lab – Reg 18-09-2018 86
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Material Testing Lab – Reg 18-09-2018 89
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of CNC Trainer Lathe and Milling Machine – Reg 18-09-2018 102
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed tenders are invited for the supply of Computer Stationery Items for the use of CSE Department – Reg 15-09-2018 125

ഭൂപടം

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.