ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Tender Extension Notice – Government Polytechnic College, Vechoochira - Sealed and Competitive Tenders are invited for the supply of LCD Projector – Reg 17-01-2020 22
Sealed and competitive Tenders are invited for the supply of Sound Equipments for Visiting Faculty Room of Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikara - Reg 16-01-2020 28
Sealed and competitive Tenders are invited for the supply of UPS and Battery for Applied Art Department of Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara - Reg 13-01-2020 41
Directorate of Technical Education – Annual Maintenance Contract for 145 numbers of Computers - Reg 09-01-2020 67
E-Tender Notice - Inviting E-Tender for Purchase of Electronic Devices for the Prototyping and Research Activities in TBI for Government Engineering College, Bartonhill – Reg 07-01-2020 54
Government Polytechnic College, Vechoochira - Sealed and Competitive Tenders are Invited for the Supply of Equipments for Physics Lab- Reg 03-01-2020 99
Sealed and Competitive tenders are invited for the supply of equipments for the use of General Workshop of this Institution as per the condition shown below- Reg 01-01-2020 77
Sealed and Competitive tenders are invited for the supply of LCD Projector for the use of this Institution as per the condition shown below-Reg 30-12-2019 83
Sealed competitive tenders are invited for the supply and installation surveillance cameras and accessories in the campus and hostel of this institution-Reg 30-12-2019 73
Purchase of Furniture for the Canteen of the Office – Publishing – of Reg 28-12-2019 88
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.