ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed tenders are invited for the supply of 2 Channel Digital Storage Oscilloscope for the use of TBI Centre – Reg 15-09-2018 849
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed tenders are invited for the supply of various items for the use of Power Electronics Lab of EEE Department – Reg 15-09-2018 865
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed quotations are invited for the purchase of Air Condition Units - Reg 15-09-2018 861
Government Polytechnic College, Mattannur – Sealed Tenders are invited for the supply of Equipments for setting up of E-yantra Lab - Reg 11-09-2018 931
Govt. Polytechnic College , Adoor – Sealed Tenders are invited for the supply of Equipments for Product Testing Lab of Polymer Technology 21-08-2018 1070
Govt. Polytechnic College , Adoor – Sealed Tenders are invited for the supply of Equipments for Latex Technology Lab of Polymer Technology 21-08-2018 895
E-Tender Notice - Purchase of 250 Antivirus user license in IT Department - Government Engineering College, Bartonhill - Reg 28-07-2018 1295
Notice Inviting E-Tender - Purchase of Sports Goods and Equipments in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 13-07-2018 1252
Short Tender Notice – Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara – Supply of CCTV Cameras - Reg 17-05-2018 1511
E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Environmental Engineering Lab in Government Engineering College, Bartonhill - Reg 15-05-2018 1461
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.