ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Notice - Inviting Bid in GEM for purchase of LED Display for Smart Classroom in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 12-11-2019 266
Notice - Inviting Bid in GEM for purchase of LCD projector for Smart Classroom in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 12-11-2019 270
E-Tender Notice - Inviting E-Tender for Purchase of Bowling Machine in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 12-11-2019 247
Supply of green boards, notice boards and white boards for the use of class rooms of this institution. 29-10-2019 322
Supply of LCD Projector for the use of this Institution. 29-10-2019 285
Tender Notice - Sealed competitive tenders are invited for the supply of Lab Equipments for Government Polytechnic College, Kalamassery – Reg 28-10-2019 455
Tender Notice - Sealed competitive tenders are invited for the supply of Various Equipments for the Physical Education Section of Maharaja’s Technological Institute, Thrissur – Reg 22-10-2019 334
Tender Notice - Sealed and competitive tenders are invited for the supply of 5 KVA online UPS for Government Polytechnic College, Kalamassery – Reg 14-10-2019 427
Short Tender Notice - Sealed and competitive tenders are invited for the supply of Online UPS for Applied Art Department of Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara – Reg 11-10-2019 346
Short Tender Notice - Sealed and competitive tenders are invited for the supply of Sound Equipments for Visiting Faculty Rooms of Raja Ravi Varma College of Fine Arts, Mavelikkara – Reg 11-10-2019 363
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.