ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – E-Tenders are invited for the supply of Bend Rebend Testing Machine for Material Testing Laboratory – Reg 25-09-2018 645
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Concrete Lab – Reg 18-09-2018 752
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Geo Technical Engineering Lab – Reg 18-09-2018 725
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Survey Lab – Reg 18-09-2018 656
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Material Testing Lab – Reg 18-09-2018 598
Government Polytechnic College, Meenangadi – E-Tender Notice - Purchase of CNC Trainer Lathe and Milling Machine – Reg 18-09-2018 656
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed tenders are invited for the supply of Computer Stationery Items for the use of CSE Department – Reg 15-09-2018 652
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed tenders are invited for the supply of 2 Channel Digital Storage Oscilloscope for the use of TBI Centre – Reg 15-09-2018 600
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed tenders are invited for the supply of various items for the use of Power Electronics Lab of EEE Department – Reg 15-09-2018 614
Rajiv Gandhi Institute of Technology, Kottayam – Sealed quotations are invited for the purchase of Air Condition Units - Reg 15-09-2018 572

>

Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.