ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Government Technical High School, Kanjirappally – Sealed Tenders are invited for the supply of Computers - Reg 19-02-2018 1840
Tender Notice – College of Fine Arts Kerala, Thiruvananthapuram – Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Materials for Applied Art Department - Reg 29-01-2018 1728
Tender Notice – College of Fine Arts Kerala, Thiruvananthapuram – Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of 4 numbers of Water Dispensers - Reg 29-01-2018 1379
Tender Notice – Kalamassery Govt. Polytechnic College Ernakulam – Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Consumables - Reg 23-01-2018 1614
Tender Notice – Kalamassery Govt. Polytechnic College Ernakulam – Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Paint - Reg 23-01-2018 1356
Tender Notice – Kalamassery Govt. Polytechnic College Ernakulam – Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Floor Mats - Reg 23-01-2018 1293
Tender Notice – Kalamassery Govt. Polytechnic College Ernakulam – Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Curtain - Reg 23-01-2018 1182
Tender Notice – Kalamassery Govt. Polytechnic College Ernakulam – Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of Sign Board - Reg 23-01-2018 1104
Tender Notice – Government Polytechnic College, Kalamassery – Supply of Split AC– Reg 12-01-2018 1260
Short Tender Notice – Government Polytechnic College, Meenangadi – Purchase of Equipments for Physical Education Department– Reg 06-01-2018 1286

>

Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.