ടെൻഡർ അറിയിപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Tenders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Government Engineering College, Bartonhill - Sealed quotations are invited for the purchase of uniform – Reg 10-11-2017 1144
Government Engineering College, Bartonhill - Sealed quotations are invited for the purchase of an RFID Cards – Reg 10-11-2017 1214
Short Tender Notice - Kalamassery Govt.Polytechnic College - Sealed Competitive Tenders are invited for the supply of the following Materials - Reg 09-11-2017 1325
E-Tender Notice - Purchase of Autocollimator for Mechanical Engineering Lab in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 01-11-2017 1212
E-Tender Notice - Purchase of Profile Projector for Mechanical Engineering Lab in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 01-11-2017 1184
E-Tender Notice - Purchase of Equipments for ECE Lab in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 30-10-2017 1496
E-Tender Notice - Purchase of Equipments for Power Electronics and Instrumentation Lab in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 27-10-2017 1310
E-Tender Notice- Purchase of Tools for Manufacturing Lab in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 25-10-2017 1205
E-Tender Notice- Purchase of Equipments in Mechanical Engineering Lab in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 24-10-2017 1256
E-Tender Notice- Purchase of 2 Laptops and 35 Computers in Various Departments in Government Engineering College, Bartonhill – Reg 21-10-2017 1338

>

Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.