വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ലഹരി ബോധവത് കരണത്തിനായി മഹാത്മാഗാന്ധി സർവ്വകലാശാല നിർമ്മിച്ച 'ട്രിപ്പ്' എന്ന ഫീച്ചർ ഫിലിം-പ്രചരണ പ്രവൃത്തങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്-അപേക്ഷ- സംബന്ധിച്ച് 30-ജനുവരി-2023 17
Regularisation of casual sweepers- details called for 30-ജനുവരി-2023 35
FINAL SENIORITY LIST FOR APPOINTMENT TO THE POST OF ASSISTANT INSTRUCTOR IN GIFD 28-ജനുവരി-2023 96
പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ എട്ടാം സമേമളനം-സമേമളനകാലത്ത്പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്-സംബന്ധിച്ച് 28-ജനുവരി-2023 69
ഡിപ്ലോമ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 2022-23 അദ്ധ്യയന വര്‍ഷം എല്ലാ ശനിയാഴ്ച്ചകളിലും റെഗുലര്‍ ക്ലാസ് നടത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 28-ജനുവരി-2023 102
M.Tech Admission 2022-2023-Final Admission Approval - Instruction to Colleges 27-ജനുവരി-2023 89
Attendance List of Online Training on RTI on 12/01/23 from 10.30 AM to 01.30 PM 27-ജനുവരി-2023 97
State Polytechnic College Union Election 2022 - 2023 - Valid Nominations 25-ജനുവരി-2023 106
സ്പാര്‍ക്ക് അധിഷ്ഠിത ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിംഗ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് - വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 25-ജനുവരി-2023 229
National Day Celebrations- Republic Day Celebrations 2023-Adherence to the Guidelines- Reg 24-ജനുവരി-2023 124

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.