വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സര്‍ക്കാര്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ അദ്ധ്യാപകരുടെ തല്‍സ്ഥിതി - സംബന്ധിച്ച് 17-ആഗസ്റ്റ്-2018 28
2018 ആഗസ്ത് 20 സദ്ഭാവനാദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 17-ആഗസ്റ്റ്-2018 14
സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് തസ്തികയില്‍ 18.07.2003 മുതല്‍ 31.12.2008 വരെയുള്ള അന്തിമ ഇന്‍റര്‍ സെ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് - പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 17-ആഗസ്റ്റ്-2018 40
പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ ഓണം അവധി - സംബന്ധിച്ച് 17-ആഗസ്റ്റ്-2018 62
ഓണം വെക്കേഷൻ - അവധി - പ്രിൻസിപ്പൽമാരെ അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 17-ആഗസ്റ്റ്-2018 65
ബി.ടെക് അഡ്മിഷന്‍ 2018 – സംബന്ധിച്ച് 14-ആഗസ്റ്റ്-2018 139
എം.ടെക് അഡ്മിഷന്‍ 2018 – റ്റി.സി., ഫീസ് എന്നിവ തിരിച്ചു നല്‍കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 14-ആഗസ്റ്റ്-2018 96
സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം 2018 - സമയക്രമം പുതുക്കി അറിയിക്കുന്നത് 14-ആഗസ്റ്റ്-2018 414
Independence Day Celebrations 2018 – State Level Celebrations – Arrangements in connection with – Co-ordination Committee Meeting on 02.08.2018 – Minutes forwarding of - Reg 13-ആഗസ്റ്റ്-2018 476
കേന്ദ്രാവിഷ്‍കൃത പദ്ധതികള്‍, റിക്കണ്‍സില്‍ഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് അയക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 13-ആഗസ്റ്റ്-2018 316

(16/08/18)   ___________________

(16/08/18)   ___________________

(13/08/18)   ___________________
M.Tech Spot Admission 2018- Reg
(10/08/18)   ___________________

(08/08/18)   ___________________
M.Tech Spot Admission 2018-19 – Vacancy List - Reg
(07/08/18)   ___________________

Map

ഭൂപടം

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.