വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഫയൽ അദാലത്തുമായി ബന്ധപെട്ടു ഈ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തീർപ്പാക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഫയലുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 10-ഡിസംബർ-2018 11
Plan Budget 2018-19 – Plan Scheme – Development of other Government Engineering Colleges – Administrative Sanction - Reg 10-ഡിസംബർ-2018 6
Kerala Polytechnic Colleges Students Union for the year 2018-19 – Nominations are invited - Reg 10-ഡിസംബർ-2018 10
01.11.2017 മുതല്‍ 31.10.2018 വരെ ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 10-ഡിസംബർ-2018 12
Observance of Human Rights Day on 10th December 2018 in all Government Departments and Institutions – Instructions – Reg 07-ഡിസംബർ-2018 68
Adoption of Digital Payment - Transaction modes for Government Department and Institutions - Reg. 07-ഡിസംബർ-2018 104
വിമുക്തി ബോധവല്‍ക്കരണം മലപ്പുറം ജില്ലയില്‍ നടത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 06-ഡിസംബർ-2018 63
സായാഹ്ന ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് - എസ്.സി./ഒ.ഇ.സി. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 06-ഡിസംബർ-2018 109
ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഇന്‍സ്ട്രമെന്‍റ് മെക്കാനിക്ക്/ബോയിലര്‍ മെക്കാനിക്ക് തസ്തികകളില്‍ നിന്ന് വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/തത്തുല്യ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായ ജീവനക്കാരുടെ താല്‍കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് 06-ഡിസംബർ-2018 161
ജീവനക്കാരുടെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - സര്‍വ്വീസ് വിവരങ്ങള്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധിക നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 04-ഡിസംബർ-2018 238

 

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.