വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
എഫ്.ഡി.ജി.റ്റി. കോഴ്‌സ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അമിത ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 16-ഒക്ടോബർ-2018 35
എഫ്.ഡി.ജി.റ്റി (കെ.ജി.റ്റി.ഇ ) കോഴ്‌സ് നടത്തുന്ന പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 - 2019 വർഷത്തേക്ക് തുടർ അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നിബന്ധന - സംബന്ധിച്ച് 12-ഒക്ടോബർ-2018 81
ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം ലക്ചറർ തസ്തികയിലേക്ക് ബൈ-ട്രാൻസ്ഫർ നിയമനം നൽകുന്നതിനായി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് 1 , പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജ് വർക്ക് ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ട് ,ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ സൂപ്രണ്ട് എന്നീ തസ്തികയിൽ ജോലി സമ്മതം ആരായുന്നത് 12-ഒക്ടോബർ-2018 128
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് (ഗ്രഡേഷൻ)- എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ഗ്രഡേഷൻ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 12-ഒക്ടോബർ-2018 127
Deputation of faculties of GPTCs to GECs for Pursuing M.Tech Programme under the scheme “Sponsoring of faculty for M.Tech in the GECs under Sponsored seats in the State” 2018-2019 - Orders – Reg 12-ഒക്ടോബർ-2018 103
നിയമന പരിശോധന - ഉദ്യോഗസ്‌ഥർ ഹാജരാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 10-ഒക്ടോബർ-2018 212
QIP – Polytechnic Colleges – M.Tech Programme under Sponsored Seats 2018-19 - Final Rank List – Reg 09-ഒക്ടോബർ-2018 154
GeM (Government e-Marketplace) പരിശീലനം - പുതുക്കിയ തീയതി - സംബന്ധിച്ച് 08-ഒക്ടോബർ-2018 177
പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ശുചീകരിച്ച കിണറുകളിലെ കുടിവെള്ള നിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിന് സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള കോളേജുകളിലെ ലാബുകള്‍ കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 06-ഒക്ടോബർ-2018 154
LIST OF PARTICIPANTS - MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMME FOR SUPERINTENDENTS OF THS/GCI AT IMG, KOCHI - 08/10/2018 TO 12/10/2018 - REG 06-ഒക്ടോബർ-2018 170

ഭൂപടം

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.