വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Training Programme – Conduct on “Management Development Programme” for THS Superintendents/GCI Superintendents from 21/06/2022 to 24/06/2022 at IMG Kochi – Officers Deputed - Orders 17-ജൂൺ-2022 135
കീം 2021 പ്രവേശനം - റീഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 16-ജൂൺ-2022 138
വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഫോണ്‍ മുഖാന്തിരം ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം നില നില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ സ്ഥാപന മേധാവികള്‍ക്ക് കര്‍ശന നിര്‍ദ്ദേശം - നല്‍കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 15-ജൂൺ-2022 241
2021-2022 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് - നിർദ്ദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച് 14-ജൂൺ-2022 159
ഭവന നിർമ്മാണ വായ്പ - ധന വിനിയോഗ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് യഥാസമയം സമർപ്പിക്കാത്തത് വകുപ്പ് തല മോണിറ്ററിങ് നടത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 14-ജൂൺ-2022 178
കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍ - e-vacancy software മുഖേന ഒഴിവുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 10-ജൂൺ-2022 218
യു.ജി.സി./എ.ഐ.സി.റ്റി.ഇ. പേ റിവിഷന്‍ അരിയര്‍ ബില്‍ നോണ്‍ സ്പാര്‍ക്ക് ബില്‍ ആയി സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 10-ജൂൺ-2022 265
കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് സ്കീം - ഉത്തരവുകൾ - സംബന്ധിച്ച് 09-ജൂൺ-2022 274
ട്രേഡ്‍സ്മാന്‍ തസ്തികയില്‍ ഒഴിവുള്ള ട്രേഡുകളിലേക്ക് തസ്തികമാറ്റ നിയമനത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള ജീവനക്കാരുടെ താല്‍ക്കാലിക സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 07-ജൂൺ-2022 364
Details regarding the Training Programme of NCC Officers - Reg 07-ജൂൺ-2022 140
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/06/22)   ___________________

(10/06/22)   ___________________

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.