വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Short-Term Training Programme on E - GOVERNANCE 28-ജനുവരി-2016 3199
ടി എച്ച് എസ് കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരണം - സംബന്ധിച്ച്. 28-ജനുവരി-2016 3101
Appointment to the post of Assistant Professor in Physical Education in the Collegiate Education – details called for – Reg 28-ജനുവരി-2016 3032
ഗവെന്മെന്റ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ടുകളിൽ ജുനിയർ ഇൻസട്രക്ടർ - തസ്തിക മാറ്റം വഴിയുള്ള നിയമനം - അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 27-ജനുവരി-2016 2954
ഇലെക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ്‌ ഇന്സ്ട്രുമെൻൻറെഷൻ ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത നേടിയിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരുടെ - സീനിയോറിറ്റി പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 27-ജനുവരി-2016 3061
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞവരുടെ സ്മരണാർത്ഥം 30-01-2016 ന് 2 മിനിട്ട് മൗനം ആചരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്. 26-ജനുവരി-2016 3065
AISHE - Meeting of State Level AISHE Cell -reg 26-ജനുവരി-2016 2901
കമ്പ്യൂട്ടർ ലെക്ചറർമാരുടെ വിവര ശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച്. 26-ജനുവരി-2016 3362
പോളിടെക്കനിക് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം - മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം - പഠനം - സംബന്ധിച്ച്. 26-ജനുവരി-2016 2960
Preparation of Seniority List of Gazetted Teaching cadres in Polytechnic stream under the control of Director of technical Education- Details called for- Reg. 24-ജനുവരി-2016 3415
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.