വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
അക്കൗണ്ടിംഗ്, ആഡിറ്റിങ് & കമ്പ്യൂട്ടർ ബോധവല്ക്കരണം എന്ന പരിശീലന പരിപാടി - സംബന്ധിച്ച് 24-ജനുവരി-2016 2831
No.EG3/42124/2015/DTE - ADDITIONAL SELECT LIST FOR THE POST OF SENIOR SUPERINTENDENT FOR THE YEAR 2015 24-ജനുവരി-2016 2845
Polytechnic college fourth semester diploama Students Institution Transfer - reg 24-ജനുവരി-2016 3120
വളരെ അടിയന്തിരം - റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനം 2016 - സംബന്ധിച്ച് 22-ജനുവരി-2016 3194
ട്രേഡ് സ്മാൻ/ ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രുക്ടർ - ശമ്പളസ്കൈൽ ഉയർത്തിയ നടപടി - ശമ്പളം ക്രമപ്പെടുത്തൽ- തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച് 21-ജനുവരി-2016 3537
Urgent Circular for all head of Institutions - Republic Day Celebrations 2016 - Adherence to the Guidelines -Reg 21-ജനുവരി-2016 4946
EG3-42123-15-DTE- Departmental Promotion Committee (Higher) - 2016 – Confidential Reports – Requested – Reg. 18-ജനുവരി-2016 3710
EG3/42124/15/DTE- Departmental Promotion Committee (Lower) - 2016 – Confidential Reports – Requested – Reg. 18-ജനുവരി-2016 3039
Public Services -Acquisition and disposal of immovable property submission of annual returns for the year 2015-reg 18-ജനുവരി-2016 2938
IETE ICRA-2016 International Conference on Robotics and Automation 18-ജനുവരി-2016 3894
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.