വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
EG3-1617-16-DTE seniority list junior superintendent-reg 17-ജനുവരി-2016 3387
എയിഡഡ് പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ് - വെക്കേഷൻ ഡ്യൂട്ടി - സംബന്ധിച്ച് 17-ജനുവരി-2016 3247
ടി.എച്ച്.എസ്.എൽ.സി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക്‌ അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 17-ജനുവരി-2016 3113
കെ ജി സി ഇ സ്ഥാപനങ്ങൾ - അനുവദിക്കപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ച് , സീറ്റ്‌കൾ, എണ്ണം, എന്നിവ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 13-ജനുവരി-2016 3225
ചെന്നൈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ട്ടപ്പെട്ട കേരളിയരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നടപടിക്രമം ലഘൂകരിച്ചു ഫീസ്‌ ഈടാക്കാതെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്‌ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 13-ജനുവരി-2016 3245
Replies and Documents on time to Audit by auditable entities - Reg. 12-ജനുവരി-2016 3126
ദർഘാസ് പരസ്യം - അപ്ലൈഡു ആർട്ട്‌ ഡിപാർട്ട്‌മെന്റ് ലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ്‌കൾ വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് . 12-ജനുവരി-2016 2818
പഴയ സ്കീമിൽ പഠിച്ച ടി.എച്ച് .എസ്.എൽ.സി. പാസ്സാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം നല്കുന്നത് - അനുവാദം- അറിയിപ്പ് - സംബന്ധിച്ച് 10-ജനുവരി-2016 2878
Public Services - Threatened Strike by a section of Government Employees & Teachers on 12th january 2016 - Measures for dealing with - Orders Issued. 10-ജനുവരി-2016 3245
Short Term Training Programme on "Statistical Tools for Research in Engineering and Management" , scheduled during 1-5 February 2016-reg 07-ജനുവരി-2016 3232
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.