വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയരക്ടുരുടെ കാര്യലയം - ഇ - ടെന്ടെരിംഗ് പരിശീലനം - സംബന്ധിച്ച് 18-നവംബർ-2015 3023
Details of Lecturers in Polytechnic promoted as HOS(all branches) for the yerar 2015 - reg 17-നവംബർ-2015 3056
Education- Technical- Establishment- by transfer appointment as I grade Instructor in Mechanical Engg. (Engineering Colleges) from equated categories - appointed- orders issued. 16-നവംബർ-2015 3142
THS ന്റെ കലാ മത്സരത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച നിയമാവലി . 15-നവംബർ-2015 2964
THS ന്റെ കായിക മത്സരത്തിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച നിയമാവലി . 15-നവംബർ-2015 3028
14 th International Conference of the IBPSA 15-നവംബർ-2015 3202
By Transfer appointment as I Grade Instructor in Electrical Engineering in Engineering Colleges from equated categories - Willingness and Application sought for - Reg 12-നവംബർ-2015 3189
ടി എച് എസ് - മെറിറ്റ്‌കംമീൻസ് സ്കൊലർഷിപ് തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നത്‌ - അല്ലോട്ട്മെന്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച് 12-നവംബർ-2015 3018
പ്രൊഫഷണൽ എക്സലൻസ് ഫോർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്സട്രുക്ടർ - പരിശീലന പരിപാടി STP 817 - സംബന്ധിച്ച് 12-നവംബർ-2015 3143
M.Tech Admission 2015 - Admission details called for - Reg 11-നവംബർ-2015 3383
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.