വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
MCA ADMISSION 2015-16 Date for submitting Certificates extended reg. 26-ഒക്ടോബർ-2015 3012
2015-ലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പിൽ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകരണം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 25-ഒക്ടോബർ-2015 3084
Revised estimate for 2015 - 16 and Budget estimate for 2016 -17 - Reg 25-ഒക്ടോബർ-2015 3078
Ministry of Human Resource Development - Unnat Bharat Abhiyan - guidelines -reg 20-ഒക്ടോബർ-2015 3356
വിദ്യാഭ്യാസം - സാങ്കേതികം - കെ.ജി.സി.ഇ സ്ഥാപനങ്ങൾ- അനുവദിക്കപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ച്, സീറ്റുകൾ, എണ്ണം - റിപ്പോര്ട്ട് - സംബന്ധിച്ച് 20-ഒക്ടോബർ-2015 3148
Higher Education- Rules/Regulation for the smooth functioning of the campuses and hostels of Universities and affiliated colleges- Instructions- Issued. 19-ഒക്ടോബർ-2015 3044
CEE- KEAM 2016- Dates Scheduled for the conduct of Kerala Entrance Examinations- 2016- Intimating 19-ഒക്ടോബർ-2015 3159
Short Term Training Programme on Advanced Tool Boxes in MATLAB for Optimisation 16-ഒക്ടോബർ-2015 3256
ടി എച് എസ് എസ് എൽ സി മാർച്ച്‌ 2015 - ചോദ്യപേപ്പർ തയ്യാറാക്കാനുള്ള വിദഗ്ദരുടെ പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 15-ഒക്ടോബർ-2015 3098
പൊതു ഭരണം- നവരാത്രി ആഘോഷം- പൂജവെയ്പ്പ്- 2015 ഒക്ടോബർ 21 ബുധനാഴ്ച- സംസ്ഥാനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി അനുവദിച്ച്‌ ഉത്തരവാക്കുന്നു 14-ഒക്ടോബർ-2015 3046
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.