വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 
Edocs warning: syntax is wrong. - You missed the "path" parameter
Please read the documentation.
Edocs warning: syntax is wrong. - You missed the "path" parameter
Please read the documentation.

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
മെക്കാനിക്കൽ ലെക്ച്ചരാർ തസ്തികയിലേക്ക് തത്തുല്ല്യ തസ്തികയിൽ നിന്ന് ബൈ ട്രാൻസ്ഫെർ നിയമനം - വിശദീകരണം - സംബന്ധിച്ച്. 25-നവംബർ-2015 3373
കണ്ണൂര് ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ബസ് ക്ലീനെർ തസ്തിക മാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു . 25-നവംബർ-2015 3036
NYPUNYAM - International Skill Summit Fiesta 2016 25-നവംബർ-2015 3942
Provisional Seniority List of qualified Instructors eligible for promotion to the post of Superintendent, Government Commercial Institutes - Publishing of -Reg 24-നവംബർ-2015 3097
Observance of Constitution Day on 26-11-2015 in all Educational Institutions and Govt. Depts- Instructions issued - reg 24-നവംബർ-2015 2927
Observance of Constitution Day on 26-11-2015 in all Educational Institutions and Govt. Depts- Instructions issued - reg 24-നവംബർ-2015 2892
Election to the executive committee of the Kerala State Polytechnic College Students Union for the Year 2015-16 23-നവംബർ-2015 3073
പോളിടെക്നിക് കോഴ്സ് - വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്ഥാപന മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങൾ - സംബന്ധിച്ച് 23-നവംബർ-2015 3429
Placement under career advancement scheme - Application Called for - Govt ./Aided Polytechnic Colleges - Reg 23-നവംബർ-2015 3474
അഖിലേന്ത്യാ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ്‌ ജനുവരി 2015 - പ്രക്ടികൽ പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിന് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പാനൽ രൂപീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 23-നവംബർ-2015 2916
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.