വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Urgent Reconciliation of Government Accounts - Reminder- reg 02-സെപ്റ്റംബർ-2015 2910
Plan Review meeting Postponed to14/09/2015 - All Govt. Engineering Colleges - Reg. 31-ആഗസ്റ്റ്-2015 3597
Training programme on Professional excellence for Workshop Instructor(STP 817) - Reg 31-ആഗസ്റ്റ്-2015 3091
M.Tech Admission 2015 - Spot Admission for Vacant Seats 31-ആഗസ്റ്റ്-2015 3474
Circular for all Head of Institutions under DTE - Threatened Strike by a section of Govt. Employees and Teachers on 2nd September 2015 - Measures for dealing with - Reg 30-ആഗസ്റ്റ്-2015 3595
Election to the office bearers of the Polytechnic College students union 2015-16 30-ആഗസ്റ്റ്-2015 3154
സേവന പുസ്തകങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയ വിവരം - അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 30-ആഗസ്റ്റ്-2015 3352
Private Industrial School - Southern Region - Continuance of Recognition from 2015-2016 to 2016-2017 - Modified Order 25-ആഗസ്റ്റ്-2015 2972
Urgent - DPC Higher and Lower - Confidential Reports - Requested - Reg 25-ആഗസ്റ്റ്-2015 3404
ശമ്പള നിർണയ അപാകതകൾ - അധികമായി കൈപ്പറ്റിയ തുകകൾ തിരിച്ചടക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 24-ആഗസ്റ്റ്-2015 3438
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.