വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Notification for the post of Chief Executive Officer in Trivandrum Engineering Science and Technology (TrEST) Research Park 16-ആഗസ്റ്റ്-2015 3020
Revised estimate for 2015-16 and budget Estimate for 2016-17-reg. 16-ആഗസ്റ്റ്-2015 4086
M.Tech Admission 2015 - Liquidated Damages - Reg - Revised Circular 12-ആഗസ്റ്റ്-2015 3470
ഐ എം ജി തിരുവനന്തപുരം പ്രഫഷണൽ എക്സലന്സ് എസ ടി പി 817 പരിശീലന പരിപാടി - നാമനിർദേശം - സംബന്ധിച്ച് 12-ആഗസ്റ്റ്-2015 3292
B.Tech Admission 2015 - Notice for all Govt. Engineering Colleges 11-ആഗസ്റ്റ്-2015 3327
M.Tech Spot Admission 2015 - Instructions 11-ആഗസ്റ്റ്-2015 3527
New Mtech Courses at CET & LBS 10-ആഗസ്റ്റ്-2015 3375
Polytechnic College Students Union for the Year 2015-16 09-ആഗസ്റ്റ്-2015 3104
Election of Office Bearers of the Polytechnic College Students Union for the Year 2015-16 09-ആഗസ്റ്റ്-2015 3150
By Transfer appointment as I Grade Instructor in Mechanical Engineering in Engineering Colleges from equated categories - Willingness and Application sought for - Reg 09-ആഗസ്റ്റ്-2015 2940
Foreign Travel
Apply Online
 
 
MTech – Institution wise spot admission-regarding
(02/12/20)   ___________________
Regarding vacant MTech Seats
(02/12/20)   ___________________

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.