വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
3.08.2015 ൽ നടന്ന ഔദ്യോഗിക ഭാഷ വകുപ്പ് തല ഏകോപന സമിതി യോഗനടപടി കുറിപ്പ് 17-ആഗസ്റ്റ്-2015 3434
Urgent Circular for Principals of Government/Aided/Government Controlled Engineering Colleges - M.Tech Spot Admission 2015 - Reg 17-ആഗസ്റ്റ്-2015 3210
2012 - 13 കാലയളവിൽ നടത്തിയ ജലശ്രീ ക്ലബ് പരിശീലനവും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോറവും വിഷധാമ്ഷങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 17-ആഗസ്റ്റ്-2015 3170
Election to the Executive Committee of GPTC Students Union 2015 - 16 17-ആഗസ്റ്റ്-2015 2957
Notification for the post of Chief Executive Officer in Trivandrum Engineering Science and Technology (TrEST) Research Park 16-ആഗസ്റ്റ്-2015 3029
Revised estimate for 2015-16 and budget Estimate for 2016-17-reg. 16-ആഗസ്റ്റ്-2015 4088
M.Tech Admission 2015 - Liquidated Damages - Reg - Revised Circular 12-ആഗസ്റ്റ്-2015 3477
ഐ എം ജി തിരുവനന്തപുരം പ്രഫഷണൽ എക്സലന്സ് എസ ടി പി 817 പരിശീലന പരിപാടി - നാമനിർദേശം - സംബന്ധിച്ച് 12-ആഗസ്റ്റ്-2015 3293
B.Tech Admission 2015 - Notice for all Govt. Engineering Colleges 11-ആഗസ്റ്റ്-2015 3331
M.Tech Spot Admission 2015 - Instructions 11-ആഗസ്റ്റ്-2015 3530
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.