വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
By Transfer Appointment of Tradesman Modified Circular 09-ആഗസ്റ്റ്-2015 3432
Appointment verification by PSC 07-ആഗസ്റ്റ്-2015 3472
Circular for all Engineering College Principals- B.Tech Lateral entry Spot Admission - Reg 04-ആഗസ്റ്റ്-2015 3167
Notification for the post of Director - Institute of Human Resources Development (IHRD) 04-ആഗസ്റ്റ്-2015 4130
പോളിടെക്നിക് പ്രവേശനം 2015-16 - സ്പോർട്സ് കോട്ട രണ്ടാംഘട്ട കൗൻസലിങ്ങ് സംബന്ധിച്ച് 03-ആഗസ്റ്റ്-2015 3052
പോളിടെക്നിക് പ്രവേശനം 2015-16 - എൻ സി സി ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് കൗൻസലിങ്ങ് സംബന്ധിച്ച് 03-ആഗസ്റ്റ്-2015 2999
Appoinment of Tradesman - By Transfer appoinment of eligible Non Technical Attender / Class IV Employees of Technical Education Department Inviting Applications 03-ആഗസ്റ്റ്-2015 3342
Reconciliation of Government Accounts reg 02-ആഗസ്റ്റ്-2015 3175
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം - ദേശീയോദഗ്രഥനം സാമൂഹിക ഐക്യം എന്നീ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് - ഉപന്യാസ മത്സരം നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 02-ആഗസ്റ്റ്-2015 5903
Plan Review Meeting 2015 - Reg. 02-ആഗസ്റ്റ്-2015 3123
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.