വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Urgent - DPC Higher and Lower - Confidential Reports - Requested - Reg 25-ആഗസ്റ്റ്-2015 3433
ശമ്പള നിർണയ അപാകതകൾ - അധികമായി കൈപ്പറ്റിയ തുകകൾ തിരിച്ചടക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 24-ആഗസ്റ്റ്-2015 3467
MCA Admission 2015 -16 - List of Colleges requested - Reg 21-ആഗസ്റ്റ്-2015 3124
Post Press Operation & Finishing Course 2015-16 - Admission. Reg. 20-ആഗസ്റ്റ്-2015 3141
Equivalency of Qualification - Reg. Order 1 20-ആഗസ്റ്റ്-2015 4545
Equivalency of Qualification - Reg. Order 2 20-ആഗസ്റ്റ്-2015 3390
ലാറ്ററൽ എൻട്രി - ഒഴിവുള്ള സീറ്റ് നികത്തുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 18-ആഗസ്റ്റ്-2015 3028
Observance of Sadbhavana Diwas on August 20th,2015- Reg 18-ആഗസ്റ്റ്-2015 2892
3.08.2015 ൽ നടന്ന ഔദ്യോഗിക ഭാഷ വകുപ്പ് തല ഏകോപന സമിതി യോഗനടപടി കുറിപ്പ് 17-ആഗസ്റ്റ്-2015 3466
Urgent Circular for Principals of Government/Aided/Government Controlled Engineering Colleges - M.Tech Spot Admission 2015 - Reg 17-ആഗസ്റ്റ്-2015 3242
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.