വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Duty leave for Poly/THS Students participating National Games 26-ഫെബ്രുവരി-2015 3483
Official Language Malayalam - Progress report-Reg 24-ഫെബ്രുവരി-2015 5786
Army recruitment reg 23-ഫെബ്രുവരി-2015 3439
Handloom Uniform to THS/Polytechnic Students 21-ഫെബ്രുവരി-2015 5180
Result Frame Document 2014-15 19-ഫെബ്രുവരി-2015 3841
Final Seniority list of LD Clerks/UD Typist/Clerk Typist 19-ഫെബ്രുവരി-2015 20608
Circular for Confidential Report-Called for-reg 19-ഫെബ്രുവരി-2015 4074
Rural Innovators Meet 2015 19-ഫെബ്രുവരി-2015 3278
Circular for Evening Diploma- Head of Account (2) 19-ഫെബ്രുവരി-2015 5118
Election to the executive committee-Polytechnic college students union 2014-15 (2) 17-ഫെബ്രുവരി-2015 3261
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(05/11/20)   ___________________

(23/10/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.