വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
- e - Governance Project - Meeting - Regarding 01-ജൂൺ-2015 3384
Directions of the Hon'ble Kerala Administrative Tribunal in O A No:500/2015 - Petition for stay - Rejected - Order 01-ജൂൺ-2015 3863
Posting of System Analyst in Sree padmanabha Swami Temple Security on Deputation 01-ജൂൺ-2015 3444
Induction Training Programme for Teachers in Govt. Engg. Colleges 25-മെയ്-2015 3434
Leadership Training Programme for Pricipal / Head of Section in Govt. Polytechnic Colleges 25-മെയ്-2015 3478
Filling up the vacancy of Roneo Operator 24-മെയ്-2015 3207
Circular for all THS and Poly principals 24-മെയ്-2015 3617
ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 22-മെയ്-2015 3607
Filling up the vacancy of First Grade Instructor in Civil Engineering- GEC kannur 21-മെയ്-2015 3635
By Transfer appoinment as Lecturer in Mechanical Engg in Polytechnics 20-മെയ്-2015 3627
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.