വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Workshop Instructor and equated categories in all branches - Higher Grade Sanctioned - Service Book Verification in Govt,Aided and General schools under DPI-Schedule 07-ജൂലായ്-2015 3787
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - പി.റ്റി.എ./ അലുമിനി ഫണ്ട് വിനിയോഗം മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്- സംബന്ധിച്ച് 06-ജൂലായ്-2015 4000
IMG- Maximum Number of Classes that can be taken by Course/ Programme Co-ordinator 06-ജൂലായ്-2015 3332
സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ പുകവലി, മദ്യപാനം എന്നിവ വിലക്കുന്നത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 06-ജൂലായ്-2015 3300
Extension of Approval of the existing Engineering Colleges for the year 2015-16 05-ജൂലായ്-2015 3692
Provisional Inter-se seniority list of Trade Instuctors Grade-II appointed by promotion/direct recruitment. 01-ജൂലായ്-2015 3886
Short term course on " Applied Numerical Methods in Engineering" from 20.07.2015 to 24.07.2015 at NITTTR 01-ജൂലായ്-2015 3255
Workshop Instructor/Instructor Gr II and Demonstrator in various Institutions - Details - MIS online updation - Erratum - Reg 29-ജൂൺ-2015 4213
Final Gradation List of Confidential Assistant as on 31.12.2014 28-ജൂൺ-2015 4852
Filling up the vacancy of Superintendent in Government Commercial Institutes - Details Called for - Reg 28-ജൂൺ-2015 3234
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.