വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Confidential Report -Reg: 07-ഏപ്രിൽ-2015 5718
Tobacco Free State - Reg 06-ഏപ്രിൽ-2015 3770
Circular for all head of Institutions 30-മാർച്ച്-2015 4967
AICTE Approval 2015-16 reg 30-മാർച്ച്-2015 5940
Status report on Inspection reports and paras pending- Details requesting of-Reg 27-മാർച്ച്-2015 4194
Free Laptops to girl students 27-മാർച്ച്-2015 16039
advance increment for M.Tech- urged to submit attested copy of Certificates 24-മാർച്ച്-2015 4983
Treasury Transaction- Rushing of bills and drawel of advance towards the close of the financial year-Instructions issued 22-മാർച്ച്-2015 3888
By transfer appointment of Last Grade Servants- Idukki 16-മാർച്ച്-2015 3945
By transfer appointment of Last Grade Servants- Kannur 16-മാർച്ച്-2015 3836
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.