വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് 22-മെയ്-2015 3672
Filling up the vacancy of First Grade Instructor in Civil Engineering- GEC kannur 21-മെയ്-2015 3707
By Transfer appoinment as Lecturer in Mechanical Engg in Polytechnics 20-മെയ്-2015 3684
Post Graduate Diploma in e-Governance 19-മെയ്-2015 4212
Filling up the vacancy of Full Time Gardener 19-മെയ്-2015 3450
Observance of Anti- Terrorism Day - Reg 19-മെയ്-2015 3280
IMG Training for newly appointed Clerk/Assistant - Reg 19-മെയ്-2015 3377
Academic & Review & Planning 15-മെയ്-2015 3613
Deputation under QIP for Ph.D/M.Tech and M.Arch Courses for the year 2015-2016 for Engineering College Teachers applications invited.See Circular and Application form 14-മെയ്-2015 3793
Training for Official Language Malayalam 10-മെയ്-2015 3684
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.