വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Streamlining Treasury Transactions – Rushing of bills, Drawing of advance and hasty and imprudent expenditure towards close of the financial year – Avoidance of – Instructions issued. - Reg 17-മാർച്ച്-2021 145
Polytechnic Colleges - Academic year 2020-21 – Scheduling of academic activities – S1 and S2 Students-further directions issued – Reg 16-മാർച്ച്-2021 283
റ്റി.എച്ച്.എസ്.എല്‍.സി. പരീക്ഷ 2021 - സംബന്ധിച്ച് 16-മാർച്ച്-2021 151
Applications invited for Extension of AICTE Approval to Government /Aided Engineering Colleges and Self Financing Engineering Colleges for the year 2021-22 – Reg 15-മാർച്ച്-2021 253
Green Initiatives – Installation of Rooftop Solar Plant – SOURA Scheme by KSEB Ltd - Reg:- 10-മാർച്ച്-2021 197
നിയമന പരിശോധന സംബന്ധിച്ച് പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍റെ വിവിധ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നും അയയ്ക്കുന്ന അറിയിപ്പുകള്‍ യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി - സംബന്ധിച്ച് 10-മാർച്ച്-2021 207
2021 ലെ കേരള നിയമസഭയിലേക്കുള്ള പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവില്‍ വന്ന മാതൃകാ പെരുമാറ്റചട്ടം - മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച് 10-മാർച്ച്-2021 260
M.Tech Admission 2021-2022 – Preparation of M.Tech Prospectus - Reg 10-മാർച്ച്-2021 136
മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിലെ നോൺഗേറ്റ് സ്കോളർഷിപ് തുക അനുവദിക്കുന്നത് - ഫണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 09-മാർച്ച്-2021 93
ലക്ച്ചറർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റ നിയമനം താൽക്കാലിക സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് - 09-മാർച്ച്-2021 284
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.