വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Concurrent Evaluation and Monitoring of Schemes (CEMS) 2020-21 - Monthly reports - Submission - reg. 30-സെപ്റ്റംബർ-2020 165
എം ടെക് അഡ്മിഷൻ 2020 - പുതുക്കിയ തീയതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ചു് 30-സെപ്റ്റംബർ-2020 215
2020 വർഷത്തിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയില്‍ അധികമായി പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായ ജീവനക്കാരുടെ അധിക സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് - കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 30-സെപ്റ്റംബർ-2020 227
Select List for the post of Technical High School Superintendent for the year 2019 - Reg 29-സെപ്റ്റംബർ-2020 240
Additional Select List for the post of Technical High School Superintendent for the year 2018 - Reg 29-സെപ്റ്റംബർ-2020 180
തിരുവനന്തപുരം ഐ എം ജി സെന്റർ നടത്തുന്ന STP- 1/2020 "Empowerment programme"എന്ന ഓൺലൈൻ പരിശീലന പരിപാടി - അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 29-സെപ്റ്റംബർ-2020 159
01.01.2018 മുതല്‍ 31.12.2019 വരെ വിവിധ ട്രേഡുകളില്‍ ട്രേഡ്‍സ്മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ സീനീയോറിറ്റി / ഗ്രഡേഷന്‍ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള വിവരശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച് 28-സെപ്റ്റംബർ-2020 237
സര്‍ക്കാര്‍ ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിങ്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ ജൂനിയര്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്‍കുന്നതിന് യോഗ്യരായ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള വിവരശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച് 28-സെപ്റ്റംബർ-2020 86
സര്‍ക്കാര്‍ കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്‍കുന്നതിന് യോഗ്യരായ ജീവനക്കാരുടെ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള വിവരശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച് 28-സെപ്റ്റംബർ-2020 111
Preparation of Gradation / Seniority List of Superintendent in Government Commercial Institute - Details called for - Reg 28-സെപ്റ്റംബർ-2020 100
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.