വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
By transfer appointment of Last Grade Servants- Kannur 16-മാർച്ച്-2015 4264
Kannur - Promotion of Last Grade Servants 13-മാർച്ച്-2015 7868
Idukki - Promotion of Last Grade Servants 13-മാർച്ച്-2015 4761
Preparation of Gradation List of Lecturers/Prof.Gr.II/Prof.Gr.I in College of fine Arts 10-മാർച്ച്-2015 3852
Implimentation of educational Development Schemes for Scheduled Caste Students 10-മാർച്ച്-2015 3974
Pending inspection reports- latest position 10-മാർച്ച്-2015 4251
Education Concession for Backward Students Regarding 06-മാർച്ച്-2015 4259
Selection process conducted by Army for the prefinal students 01-മാർച്ച്-2015 4804
Short Course on Certified Ethical Hacking 01-മാർച്ച്-2015 4861
Preparation of Gradation List of Confidential Assistants 01-മാർച്ച്-2015 4530
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/06/22)   ___________________

(10/06/22)   ___________________

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.