വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
"Industry on Campus " പ്രോഗ്രാമിൻറെ ഫലപ്രദമായ നടത്തിപ്പിനായുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 16-മെയ്-2022 197
AICTE ഏഴാം ശമ്പള പരിഷ്കരണം - വിരമിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള പരിഷ്കരണ തുക കണക്കാക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 16-മെയ്-2022 268
കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ - നിയമന പരിശോധന – ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ - ഹാജരാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 13-മെയ്-2022 224
ഈ വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കുള്ള IMG ട്രെയിനിങ് പ്രൊഗ്രാമുകള്‍ - ജീവനക്കാരുടെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത് - സംബന്ധിച്ച് 13-മെയ്-2022 399
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം - SPARK, MIS ഡാറ്റ അപ്‍ഡേഷന്‍ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയ പരിധി ദീര്‍ഘിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 13-മെയ്-2022 326
2021 - 2022 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 12-മെയ്-2022 229
നിയമനപരിശോധന - ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹാജരാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 12-മെയ്-2022 206
2022 ലെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം സംബന്ധിച്ച് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ - സംബന്ധിച്ച് 09-മെയ്-2022 535
Minutes of the Plan Review Meeting of the Heads of Government Engineering Colleges – 2022-23 – Reg 09-മെയ്-2022 187
Undertaking Research Initiatives at Government Engineering Colleges - Guidelines 09-മെയ്-2022 194
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/06/22)   ___________________

(10/06/22)   ___________________

(17/05/22)   ___________________

(25/04/22)   ___________________

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.