വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Centrally Sponsored Schemes – Preparation & Submission of UC, PAR & SOA during the Financial Year 2018-19 – Streamlining - Instructions 03-ഒക്ടോബർ-2019 208
Internet Connectivity availed under the NMEICT scheme through M/s BSNL Ltd. during the period from 01.12.2018 to 30.11.2019 - Institution Level Payment - Instructions - Reg 03-ഒക്ടോബർ-2019 218
പി.എസ്.സി നിയമനം - 2020 കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷത്തിലെ പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകള്‍ മുന്‍കൂറായി കേരള പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 01-ഒക്ടോബർ-2019 381
Launch of E-version of Rozgar Samachar - Reg 01-ഒക്ടോബർ-2019 168
Gandhiji’s 150th Birth Anniversary – Celebration of Nai Talim Week - Reg 01-ഒക്ടോബർ-2019 171
നികുതിയേതര വരുമാനം - സേവനനിരക്കുകളില്‍ അഞ്ചു ശതമാനം വര്‍ദ്ധനവ് വരുത്തി - കരട് പട്ടിക പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 30-സെപ്റ്റംബർ-2019 271
നിയമന പരിശോധന – ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഹാജരാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 27-സെപ്റ്റംബർ-2019 335
Accumulated amount in PD Account – Government Engineering Colleges – Proposals inviting from Institutions - Reg 27-സെപ്റ്റംബർ-2019 212
Second phase of Leprosy Case Detection Campaign (LCDC) – 2019 - Ashwamedam - Reg 27-സെപ്റ്റംബർ-2019 177
Implementation of AICTE scheme in Govt&Aided Polytechnic Colleges-details of Lecturers who acquired ME degree from Vinayaka Mission University during the period 2014-17 as per the conditions stipulated in the GO(MS)No.29/2019/HEdn dated 12.2.19-called for 26-സെപ്റ്റംബർ-2019 244
Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.