വകുപ്പ്തല ചുറ്ററിയുപ്പുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Circulars

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഗവേഷണ ബിരുദം ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റികളുടെ വിവരശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച്‌ 24-ഫെബ്രുവരി-2021 234
ഐ. എം.ജി - മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പരിശീലന പരിപാടി സംബന്ധിച്ച് 23-ഫെബ്രുവരി-2021 210
Provisional Seniority list of Lecturers in Polymer Technology- Appointed during the period from 01.01.1980 to 31.12.1998 - Erratum - Publishing of- Reg 22-ഫെബ്രുവരി-2021 134
QIP, 2021-22 Govt/Aided Engineering Colleges - Selection for M.Tech/M. Arch/Ph.D/60 days Contact Programme Pre- registration to Ph.D - reg. 19-ഫെബ്രുവരി-2021 316
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ - നിയമന പരിശോധന - ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥർ ഹാജരാകുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 19-ഫെബ്രുവരി-2021 237
B.Tech / M.Tech Virtual Admission - Collecting T.C and Conduct Certificate - Reg 18-ഫെബ്രുവരി-2021 148
ടൈപ്പ്റൈറ്റര്‍ മെക്കാനിക്ക് തസ്തികയിലേയ്ക്ക് തസ്തികമാറ്റ നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായ ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 16-ഫെബ്രുവരി-2021 211
ഡെവലപ്പ്മെന്‍റ് ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് നിയമനത്തിന് യോഗ്യരായ ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 16-ഫെബ്രുവരി-2021 209
ട്രേഡ്‍സ്മാന്‍ തസ്തികയിലേയ്ക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റ നിയമനം - അര്‍ഹരായ നോണ്‍ ടെക്നിക്കല്‍ അറ്റന്‍ഡര്‍ / ക്ലാസ്സ് IV ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവരുടെ അന്തിമ മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക – പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 15-ഫെബ്രുവരി-2021 362
ഇൻസ്‌ട്രുക്ടർ ഗ്രേഡ് I തസ്തികയിലേക്കുള്ള ബൈ - ട്രാൻസ്‌ഫർ നിയമനം - വിവരശേഖരണം - സംബന്ധിച്ച് 12-ഫെബ്രുവരി-2021 338
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.