വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
01.01.2018 മുതൽ 10.10.2018 വരെ വകുപ്പിലുണ്ടായ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയുടെ ഒഴിവുകൾ 10% ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തസ്തിക മാറ്റം വഴി 19000-43600 രൂപ ശമ്പള നിരക്കിലുള്ള ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിയമനം നൽകി - ഉത്തരവ് 16-10-2018 87
വെള്ളപൊക്ക ദുരിത നിവാരണം - തുടർ നടപടികൾ - അവലോകനം - എഞ്ചിനീയറിംഗ് / പോളിടെക്‌നിക്‌ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ - ഒക്ടോബർ 22 ,23 മീറ്റിങ് - ഗവ: എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , തൃശൂർ - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 15-10-2018 108
എസ്റ്റാബ്ലിഷ്‌മെന്റ് (ഗ്രഡേഷൻ)- ഈ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയുടെ നിയമനത്തിനാവശ്യമായ സാങ്കേതിക യോഗ്യതകളുടെ തുല്യത പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള കമ്മറ്റി രൂപീകരണം - ഉത്തരവ് 11-10-2018 146
ശ്രീമതി സനൂജ.ഇ, പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് , സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് , ബാർട്ടൺഹിൽ - സ്ഥാപന മാറ്റം നൽകി ഉത്തരവ് 10-10-2018 103
Transfer, Promotion and posting of Senior Clerks as Head Accountant/Head Clerks on Rs.27800-59400- Orders Issued 10-10-2018 267
Provisional Promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant on Rs.30700-65400- Orders Issued 10-10-2018 201
QIP – Polytechnic Colleges – M.Tech Programme under Sponsored Seats – Deputation for the Academic Year 2018-19 - Orders 09-10-2018 150
ശ്രീമതി ലക്ഷ്മി ടി., ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്‍റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ - അനുവദിച്ച ശൂന്യ വേതനാവധി കാലയളവ് പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് സേവനത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കി - ഉത്തരവ് 09-10-2018 101
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendents - Orders 09-10-2018 234
സ്ഥാനക്കയറ്റം-മെക്കാനിക്കല്‍ വിഭാഗം വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ ഗ്രേഡ്II/ഡ്രാഫ്ട്സ്‍മാന്‍ ഗ്രേഡ്II/ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍/ഡ്രാഫ്ട്സ്‍മാന്‍ ഗ്രേഡ് I/വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഫോര്‍മാന്‍ തസ്തികയിലേക്ക് 08-10-2018 236

ഭൂപടം

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.