വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance below 65% to the Students of Diploma courses – Sanctioned – Orders 17-10-2019 1
Polytechnic Stream - Shortage of Attendance - Second Time - Sanctioned – Orders 16-10-2019 42
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance - Third Time - Sanctioned – Orders 16-10-2019 35
Career Advancement Placement of Faculties in Government Engineering Colleges in various AGPs - Reg 16-10-2019 62
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance - Third Time - Sanctioned – Orders 16-10-2019 36
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റിന് കീഴിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിയ്ക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന ഫീസുകളില്‍ അഞ്ച് ശതമാനം വര്‍ദ്ധനവ് വരുത്തി - ഉത്തരവ് 15-10-2019 96
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance - Third Time - Sanctioned – Orders 15-10-2019 86
Polytechnic Stream - Shortage of Attendance - Second Time - Sanctioned – Orders 15-10-2019 72
Polytechnic Stream – Condonation of Shortage of Attendance below 65% to the Students of Diploma courses – Sanctioned – Orders 15-10-2019 76
Polytechnic Stream - Shortage of Attendance - Second Time - Sanctioned – Orders 14-10-2019 112
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.