വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സ്ഥാപന മാറ്റം - ശ്രീ വിഷ്ണു എസ്.കെ ലക്ച്ചറർ, മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിംഗ്, GPTCചേലക്കര - ഉത്തരവ് 26-02-2021 155
പാലക്കാട് ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്/വാച്ച്മാന്‍- സ്ഥലം മാറ്റം/തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് 26-02-2021 120
കോട്ടയംജില്ല – ബസ് ‍ക്ലീനര്‍ തസ്തികമാറ്റം - തിരുത്തല്‍ ഉത്തരവ് 26-02-2021 75
തൃശൂർ ജില്ല - ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്/വാച്ച്മാന്‍ - സ്ഥലം മാറ്റം/തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് 26-02-2021 85
ശ്രീമതി.പ്രീതാമോൾ.വി, എൽ.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് - അന്യത്ര സേവനം - കായംകുളം സർക്കാർ വനിതാ പോളിടെക്‌നിക്‌ കോളേജിലെ എൽ.ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റിൻറെ ഒഴിവിലേക്ക് നിയമനം - ഉത്തരവ് 26-02-2021 89
Quality Improvement Programme under AICTE [ AICTEQIP (Poly)] - Deputation of faculty of Government and Government Aided Polytechnic Colleges for ME/M.Tech Programme and Ph.D Progamme, - 2021-2022- Selection - NOC – Publishing - reg 26-02-2021 115
THSLC Examination March 2021 – Appointment of Internal/External Examiners - Orders 25-02-2021 124
ശ്രീ മനീഷ് കുമാർ. റ്റി. ജി - നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ തസ്തികയിലേയ്ക്കുള്ള തസ്തികമാറ്റ നിയമനം ഒരു വർഷത്തേയ്ക്ക് പരിത്യജിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി - ഉത്തരവ് 24-02-2021 100
ശ്രീ പ്രകാശൻ. പി , ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ്, ടി.എച്ച്.എസ്.എസ്.പയ്യോളി - നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റൻഡർ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് - തസ്തികമാറ്റം വഴി നിയമനം നൽകി ഉത്തരവ് 24-02-2021 87
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല - വാച്ച്മാൻമാരുടെ തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് 24-02-2021 104
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.