വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് - റേഷ്യോ സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 12-10-2020 220
ട്രേഡ്സ്മാൻ തസ്തികയിൽ നിന്നും ട്രേഡ് ഇൻസ്‌ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിലേക്ക് താൽക്കാലിക സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് 08-10-2020 406
01.01.2005 മുതല്‍ 31.12.2008 വരെ പ്രിന്‍സിപ്പള്‍, ഹെഡ് ഓഫ് സെക്ഷന്‍, ലക്ചറര്‍ എന്നീ തസ്തികകളില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ഗ്രഡേഷന്‍ ലിസ്റ്റ് പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നത് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 08-10-2020 261
Government Engineering Colleges – Incentives for Ph.D Degree Holders in the cadre of Assistant Professor – Advance Increments – Sanctioned - Orders 29-09-2020 321
സീനിയര്‍ ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ക്ലാര്‍ക്ക് തസ്തികയില്‍ നിന്നും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം - ഭേദഗതി ഉത്തരവ് 28-09-2020 377
ശ്രീ. താജുദ്ദീന്‍ എന്‍, വാച്ച്മാന്‍ - കേരള സര്‍വീസ് റൂള്‍ ഭാഗം I അനുബന്ധം XIIA പ്രകാരമുള്ള ശൂന്യവേതനാവധി റദ്ദ് ചെയ്ത് പുനര്‍നിയമനം - ഉത്തരവ് 28-09-2020 156
01.01.2016 മുതല്‍ 31.12.2017 വരെ വിവിധ ട്രേഡുകളില്‍ ട്രേഡ്‍സ്മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റില്‍ പിശകായി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് - സംബന്ധിച്ച് 28-09-2020 336
കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാന്‍മാരുടെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് ആയുള്ള തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് 26-09-2020 139
സെലക്ഷൻ ഗ്രേഡ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആയിരിക്കെ മരണമടഞ്ഞ ഉഷാകുമാരിയുടെ മകൻ ശ്രീ. അക്ഷയ് ആർ ന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ/വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ/ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിൽ സമാശ്വാസ തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതി പ്രകാരം താല്‍കാലിക നിയമനം - ഉത്തരവ് 26-09-2020 230
സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നല്കി ഉത്തരവ് - സംബന്ധിച്ച് 23-09-2020 369
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.