വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ഈ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ 01.01.2016 മുതല്‍ 31.12.2017 വരെ വിവിധ ട്രേഡുകളില്‍ ട്രേഡ്സ്‍മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിയമനം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ അന്തിമ സീനീയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പരിഷ്ക്കരിച്ച് - ഉത്തരവ് 09-07-2019 206
STP 1052 - “Refresher Programme” for Head Clerk / Head Accountant, Jusinor Superintendent / Cheif Accountant / Technical Store Keeper at IMG Thiruvananthapuram from 22.07.2019 to 26.07.2019 – Officers Deputed – Orders 09-07-2019 146
Institutional Transfer to students of various Polytechnic Colleges – Modified – Orders 08-07-2019 112
Deputation for higher studies to undergo Ph.D / M.Tech / M.Arch/ 60 days Pre-Ph.D Programme under Quality Improvement Programme (QIP) 2019 - 2020 - Teachers of Government / Aided Engineering Colleges – Orders issued - Reg 08-07-2019 155
സ്ഥാനക്കയറ്റം - ട്രേഡ്സ്മാന്‍ തസ്തികയില്‍ നിന്നും ട്രേഡ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് - ഉത്തരവ് 05-07-2019 365
ക്യു.ഐ.പി. ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍ ശ്രീ.പ്രവീൺ ബാബിബുവിന്‌ പുനര്‍ നിയമനം നൽകിയ ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്ത് - ഉത്തരവ് 05-07-2019 149
Institutional Transfer to Students of various Polytechnic Colleges - Sanctioned - Orders 05-07-2019 137
ഈ കാര്യാലയത്തിലെ സെക്ഷനുകളുടെ പുനർനാമകരണം - സംബന്ധിച്ച് 05-07-2019 231
ക്യു.ഐ.പി. ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്‍റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സര്‍മാര്‍ക്ക് - പുനര്‍ നിയമനം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 02-07-2019 202
കോഴിക്കോട്‍ ജില്ല – വാച്ച്മാന്‍മാരുടെ ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് ആയുള്ള‍ തസ്തിക മാറ്റം - ഉത്തരവ് 02-07-2019 136

>

Foreign Travel
Apply Online

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.