വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Exam Related Concessions to Physically Challenge Candidates Studying in Diploma Courses in Polytechnic Colleges Sanctioned - Orders 15-10-2016 3618
ക്ലാർക്കുമാരുടെ പ്രൊമോഷൻ ഉത്തരവിലെ അപാകത പരിഹരിച്ച് - പരിഷ്കരിച്ച ഉത്തരവ് 13-10-2016 3894
Skill Development Programme for Trade Instructor/Tradesman cadre - Officers Deputed - Order 13-10-2016 3544
Polytechnic College Exam Oct/Nov 2016 - Condonation of Shortage of attendance - Second Time - Orders 08-10-2016 3752
Promotion of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II/Draftsman Gr.II as workshop foreman in Technical High School 07-10-2016 4348
Polytechnic College Exam Oct/Nov 2016 - Condonation of Shortage of attendance - Orders 07-10-2016 3758
Institution Transfer of Sri.Aneesh.A by shifting of seat from GPTC Punalur to GPTC Nedumangadu-Orders 30-09-2016 3915
Conduct of Induction Training Programme(Residential) for Lecturers in Polytechnics - 03.10.2016 to 07.10.2016- Staff Deputed-Orders 30-09-2016 3556
Posting of Smt. Sajina K. Paulose, HoD in Computer Engineering, GPTC Muttom on return from leave without allowances - Sanctioned - Orders 29-09-2016 3665
ഔദ്യോഗിക ഭാഷ മലയാളമാക്കൽ - മലയാള പരിഭാഷ സമിതി പുനസംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള - ഉത്തരവ് 22-09-2016 3895
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(22/10/21)   ___________________

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.