വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Polytechnic Students- Shortage of Attendance-Condoned for the Third Time – Order Issued 04-11-2017 2880
Polytechnic Colleges – Condonation of Shortage of Attendance for the Second Time – Sanctioned – Orders 04-11-2017 2893
S N Polytechnic College,Kottiyam – Gokul S G 1st Semester Electrical Engineering- Examination concessions eligible to Physically challenged students- sanctioned-orders 02-11-2017 3418
S N Polytechnic College,Kottiyam – Rahul R 3rd Semester Electronics Engineering- Examination concessions eligible to Physically challenged students- sanctioned-orders 02-11-2017 3111
Carmel Polytechnic College,Alapuzha - Examination concessions eligible to the Physically disabled students- sanctioned-orders 02-11-2017 3302
SSM Polytechnic College,Tirur-Shri Abdul Rafeeh 3rd Semester Mechanical Engineering - examination concession to Physically disabled students- sanctioned-orders 02-11-2017 3810
GPTC Ezhukone -Sajan John 3rd Semester Computer Hardware Engineering Examination - concession eligible to Physically challenged students- sanctioned-orders 02-11-2017 3155
Polytechnic Students – Shortage of Attendance for the second time – Orders 02-11-2017 3495
ഓഫീസ് അറ്റന്‍ഡന്‍റ് മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റവും, വാച്ച്മാന്‍ മാരുടെ തസ്‍തികമാറ്റവും - കണ്ണ‍ൂര്‍ ജില്ല - ഉത്തരവ് 01-11-2017 3024
2015-16 ല്‍ അഡ്‍മിഷന്‍ നേടിയ എം.ടെക് നോണ്‍ ഗേറ്റ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്‍കോളര്‍ഷിപ്പ് തുക അനുവദിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 01-11-2017 3446

LATEST CONTENTS

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.