വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer and Promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant - Orders 05-12-2016 3787
Transfer, Promotion and Posting of Senior Superintendents - Orders 05-12-2016 3731
Final Seniority List of Workshop Instructor/Demonstrator/Draftsman Grade II/Instructor Grade II in Mechanical Engineering appointed up to 1/12/2012 and eligible for promotion to Workshop Foreman in Polytechnic Colleges - Erratum 01-12-2016 4475
Final Seniority List of Workshop Instructor and allied posts in various trades appointed up to 31/12/2012 for promotion to Workshop Foreman in Technical High Schools - Addendum - Orders 01-12-2016 4116
Polytechnic Diploma Programme - 2015 Revision - Permission to re-admit the student under Revision 2015 scheme 25-11-2016 4045
Transfer and Posting of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II in Electrical Engineering – Orders 25-11-2016 4116
Incentive for Ph.D holders on the cader of Lectures in Government Enginnering Colleges-Advance Increments-Sanctioned Orders 16-11-2016 4348
Hearing Impaired Student - Shri. Amal R Sathyan, First Semester Civil Engineering Student - JDT Islam Ploytechnic College, Kozhikode - Grace Mark in the Diploma Examination - Sanctioned - Order 15-11-2016 3779
Exam related concessions to Diploma Courses in Polytechnic Colleges - Sanctioned - Orders 09-11-2016 3732
Hearing Impaired Student - Shri. Rahul R.A., Sree Narayana Polytechnic College, Kottiyam - Grace Mark in the Diploma Examination - Sanctioned - Order 09-11-2016 4287
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.