വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Faculty and Staff Development Training Centre - Training Programmes to be conducted for the year 2016-'17 - Administrative Sanction - Granted 08-07-2016 4874
Reposting of Lecturers (now re-designated as Assistant Professors) in various branches on return from QIP 08-07-2016 3841
Deputation for higher studies to undergo Ph.D / M.Tech / 60 days pre-Ph.D programme under Quality Improvement Programme (QIP) 2016-2017-Teachers of Government / Aided Engineering Colleges –Orders issued-Reg 05-07-2016 4863
Guidelines for conducting training programmes under the Faculty & Staff Development Training Centre - Clarification 01-07-2016 4176
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant - Modified Orders Issed 30-06-2016 4324
Reposting of Assistant Professors in various branches on return from QIP 30-06-2016 3709
Placement under Career Advancement Scheme -Dated 22.06.16 22-06-2016 4524
Reposting of Assistant Professor in Electrical and Electronics Engineering on return from QIP 16-06-2016 4229
Polytechnic Diploma Programme - Permission to readmit the students under Revision 2015 scheme - Reg 16-06-2016 4032
Ratio promotion of Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs. 35700-75600-sanctioned-Orders issued 14-06-2016 4225
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(22/10/21)   ___________________

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.