വകുപ്പ്തല ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Department Orders

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Polytechnic Colleges – Condonation for the Second Time – Sanctioned – Orders 11-10-2017 3032
Reversion from the Post of Senior Superintendent- Orders Issued 11-10-2017 3579
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned – Orders 10-10-2017 3021
Polytechnic Students – Shortage of Attendance – Condoned – Orders 10-10-2017 3071
Polytechnic Colleges – Condonation for the Second Time – Sanctioned – Orders 10-10-2017 3003
Polytechnic Colleges – Condonation for the second time – Sanctioned - Orders 09-10-2017 3334
ഫുള്‍ടൈം കണ്ടിജന്‍റ് ജീവനക്കാരെ ഫുള്‍ടൈം ഗാര്‍ഡനര്‍ ആയി തസ്‍തിക മാറ്റം നല്‍കി - ഉത്തരവ് 04-10-2017 3371
Institution Transfer- Ms.Shibina C V, 3rd Semester Computer Engineering, Residential Women’s Polytechnic College payyannur-Orders 04-10-2017 3021
ആട്ടോമൊബൈല്‍ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്‍ട്രക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ പുനര്‍ നിയമനം - ശ്രീ. ശ്രീരാജ് എസ്. - ഉത്തരവ് 28-09-2017 3326
O.A No.1613/16 filed by Sri.Siju. K.S, Tradesman (Electronics)- Directions of Honorable Kerala Administrative Tribunal Compiled with- Orders 18-09-2017 3583

LATEST CONTENTS

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.